Training Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) Wabo

Als voormalig vergunningverlener & handhaver en REACH & CLP specialist bij de Nederlandse helpdesk weten wij dat REACH & CLP ook impact heeft op Wabo bevoegde gezagen:
Vanuit onze achtergrond hebben we een verdiepingstraining ontwikkeld voor Wabo bevoegde gezagen:
De training richt zich op medewerkers Wabo (type C bedrijven). Voor losse inschrijving zie a.u.b.: ODNL/ OFGV.Tijdends de training kan onze handige ZZS & NeR tool worden getest.

Download de brochure, zie onze referenties, testimonials of onze kosten & werkwijze.
Gebruik bij vragen het vragenformulier, bel. 030-6346202 of

Copyright © 2010 - 2020 Tenviro