Introductie CLP mengsel rekentool (versie 3.2 2017)

Versie 3.7. (2019) is inmiddels uitgebracht met o.a. de volgende verbeteringen:
- ruimte voor ingeven 5 in plaats van 4 H-zinnen voor gezondheid en bij 3 stoffen zelfs 8
- automatische markering van belangrijkste P-zinnen t.b.v. selectie
- automatische opname belangrijkste stoffen op het etiket (verplicht)
- bepalen ontvlambaarheids categorie met vlam- en kookpunten
- combineren van H-zinnen voor acute toxiciteit op etiket
- invoegen vertaalmodule voor de etiketinformatie
- verder verbeterde uitleg, tips en handleiding.

Zie verder a.u.b. de brochure.
Of vraag een trialversie aan via ons vragenformulier

Copyright © 2010 - 2020 Tenviro