REACH & CLP chemicaliënwetgeving info & advies

De EU verordeningen REACH (EG/1907/2006) en EU-GHS ofwel CLP (EG/1272/2008) raken alle bedrijven die op een of andere manier met chemische stoffen te maken hebben. Naast importeurs en fabrikanten van stoffen zijn dit ook bedrijven die stoffen of mengsels gebruiken of leveren, en bedrijven die alleen maar voorwerpen leveren.

Veel bedrijven vinden het lastig te achterhalen wat er precies geldt en hoe voldaan moet worden. Als voormalig specialist van de REACH & CLP helpdesk helpen wij via:
GHS/ CLP märkning

Zie voor REACH & CLP info onderstaande links, stel uw vraag, bel: 030-6346202, of


Copyright © 2010 - 2024 Tenviro