Inschrijving & boeking trainingen Tenviro (vul a.u.b. alle onderstaande velden in)Voorwaarden: Inschrijvingen zijn pas definitief na onze bevestiging (per email). Kosten exlusief BTW:
- los regulier: €445 per persoon, los Online: €345 per persoon
- In-company op locatie (in NL): €1295 per dag (max. 15 personen), Online: €995 (max. 8 personen)
- 10% korting bij meer trainingen, meer personen per bedrijf (los) of max 5 personen in-company.
De kosten worden na de training gefactureerd als pdf: 14 dagen betalingstermijn. Bij annulering tussen de 6 en 4 weken voor de training is 25% van de kosten verschuldigd, bij minder dan 4 weken of niet verschijnen 100%. Later inhalen/ verzetten is onder voorbehoud mogelijk (facturatie vindt plaats na oorspronkelijke training). Trainingsmateriaal blijft intellectueel eigendom van Tenviro: het is niet toegestaan verkregen informatie/ materiaal buiten de eigen organisatie geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij na voorafgaande toestemming. Tenviro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de via Tenviro verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Tenviro. De eventuele aansprakelijkheid is dan beperkt tot ten hoogste de trainingskosten.


Copyright © 2010 - 2021 Tenviro