Referentieprojecten Tenviro

Als specialist in chemicaliënwetgeving en industriële luchtemissies werken we voor zowel overheden als bedrijven in de EU, met name in Nederland, België en Zweden. Wij hebben ook projecten buiten de EU zoals in Turkije en de US.

We richten ons op trainingen (REACH, CLP, Activiteitenbesluit), en advies zoals compliance audits, gap analysis en ondersteuning bij de implementatie van noodzakelijke maatregelen en doorlopen van procedures.

Onze klanten zijn de rijksoverheid (o.a. RIVM), omgevingsdiensten (o.a. DCMR, OFGV), grote en kleine bedrijven in de industrie en handel (o.a. Benchmark, Organik Kimya, Komori, Jacob Hooy, AAF) en ziekenhuislaboratoria (o.a. alle UMCs).

Zie verder:
In geval van vragen gebruik het vragenformulier, bel 030-6346202 of

Copyright © 2010 - 2020 Tenviro