Referentieprojecten Tenviro

Als specialist in chemicaliënwetgeving, Zeer Zorgwekkende Stoffen en industriële luchtemissies werken we voor zowel overheden als bedrijven in de EU, met name in Nederland, België en Zweden. Wij hebben ook projecten buiten de EU.

We richten ons op trainingen (REACH, CLP, RoHS, Activiteitenbesluit/ Besluit Activiteiten Leefomgeving), compliance audits en support bij de implementatie van maatregelen.

Onze klanten zijn de rijksoverheid (o.a. RIVM), omgevingsdiensten (o.a. DCMR, OFGV), grote en kleine bedrijven in de industrie en handel (o.a. MCB, Benchmark, Organik Kimya, Croda, VDL, Komori, Brigss & Stratton) en ziekenhuislaboratoria (o.a. alle UMCs).

Zie verder:
In geval van vragen gebruik het vragenformulier, bel 030-6346202 of

Copyright © 2010 - 2024 Tenviro