Tarieven, werkwijzen en algemene voorwaarden Tenviro

Tenviro is specialist in chemicaliënwetgeving & industriële emissies met een achtergrond binnen de REACH & CLP helpdesk, InfoMil en de industrie. Onze tarieven zijn:
Als klein adviesbureau kunnen we de prijzen zo scherp houden en bent u toch (of eigenlijk juist daarom) verzekerd van:
Dit spreekt onze doelgroep MKB bedrijven en overheden, maar ook steeds meer multinationals, aan. Waar mogelijk calculeren wij vooraf de totaalkosten. Maandelijks worden de uren gespecificeerd gefactureerd. Facturen worden elektronisch verzonden, de betalingstermijn is 14 dagen.

Trainingsmateriaal, tools en manuals zijn en blijven het intellectueel eigendom van Tenviro: het is niet toegestaan informatie/ materiaal geheel of gedeeltelijk buiten de eigen organisatie te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij na voorafgaande toestemming. Tenviro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van de via Tenviro of diens tools verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Tenviro. Iedere aansprakelijkheid is dan beperkt tot maximaal de kosten voor de betreffende dienst.

Voor meer informatie: neem contact op met ons

Copyright © 2010 - 2024 Tenviro