Training afvalstoffen onder de omgevingswet

Afvalstoffenwetgeving is voor een groot deel vanuit de EU geregeld en geldt voor alle bedrijven in de afvalketen (ontdoeners en verwerkers). Met brede (onduidelijke) definities rondom afval, bijproduct en einde afval is afvalwetgeving complex. De Omgevingswet en het Bal brengen verder nog nieuwe veranderingen met zich mee.

Onze tweedaagse training brengt overzicht en oefening t.a.v. onder andere:
  • Kaderrichtlijn Afval, Wet milieubeheer & LAP(3)
  • Definities afval, bijproduct & einde afval
  • EURAL, melden, formulieren, vervoer van afval (& EVOA)
  • Omgevingswet (wijzigingen, stortverbod, scheiden/ mengen)
  • BAL, Milieubelastande Activiteit & vergunningplicht
  • Afval in het omgevingsplan, bruidsschat (Bkl)
  • Recycling ZZS houdend afval, SCIP database
Aan het eind van deze training heeft u een basiskennis van het afvalstoffenrecht en de toepassing daarvan onder de omgevingswet en het BAL en de relatie met hoofdstuk 10 Wet milieubeheer. De training is bedoeld als basis- of opfriscursus, gericht op toezichthouders en vergunningverleners Wabo die al enkele jaren werkervaring hebben.

Download de brochure, en/ of boek een (in-company) training.
Zie onze testimonials of kosten & werkwijze.
Gebruik bij vragen het vragenformulier, bel. 030-6346202 of

Copyright © 2010 - 2022 Tenviro