Classificeren van mengsels & werkpleketikettering volgens CLP/ GHS

Alle stoffen & mengsels moeten door leveranciers zijn ingedeeld volgens de CLP verordening. Op grond van de Arbowetgeving moeten ook chemicaliëngebruikers hun werkvoorraden en procesbaden volgens CLP etiketteren. Hoe bepaalt u de classificatie van uw mengsels? Wat moet er op het etiket komen bij levering of bij werkpleketikettering?

SKO
Voor mengselleveranciers en bedrijven met interne mengsels en procesbaden hebben we een zeer succesvolle 1-dagstraining ontwikkelt rondom de rekenregels voor gezondheid- & milieugevaren:
Waardering Hobéon SKO-AH / VK (1 punt).
De training richt zich op iedereen met een rol in het indelen & etiketteren van mengsels of de controle ervan. Na de training is een demonstratie van onze CLP rekentool mogelijk (kan met korting worden besteld).

Download de brochure, zie de trainingsdata en schrijf u in. Deze training wordt ook regelmatig in het Engels gegeven.
Zie testimonials, onze referenties en kosten & werkwijze.
Gebruik bij vragen ons vragenformulier, bel. 030-6346202 of

Copyright © 2010 - 2022 Tenviro