Indelen van mengsels & werkpleketikettering volgens CLP/ GHS
Online in 2 dagdelen: ochtenden van 5 & 7 okt 2020

Alle stoffen & mengsels moeten door leveranciers inmiddels zijn ingedeeld volgens de CLP verordening. Op grond van de Arbowetgeving moeten ook chemicaliëngebruikers hun werkvoorraden e.d. volgens CLP etiketteren. Hoe bepaalt u de classificatie van uw mengsels? Wat moet er op het etiket komen bij levering of bij werkpleketikettering?

Voor mengselleveranciers en bedrijven met eigen werkvoorraden hebben we een succesvolle 1-dagstraining ontwikkelt (Hobéon SKO AH/ VK punt) rondom de rekenregels voor gezondheid- & milieugevaren:
?
De training richt zich op iedereen met een rol in het indelen & etiketteren van mengsels of de controle ervan.

Download de brochure of schrijf u in. Deze training wordt ook regelmatig in het Engels gegeven.
Zie onze referenties, testimonials, en kosten & werkwijze.
Gebruik bij vragen ons vragenformulier, bel. 030-6346202 of

Copyright © 2010 - 2020 Tenviro