Classificeren van mengsels & werkpleketikettering volgens CLP/ GHS
Online in 2 dagdelen: ochtenden van 3 & 5 feb 2021

Alle stoffen & mengsels moeten door leveranciers inmiddels zijn ingedeeld volgens de CLP verordening. Op grond van de Arbowetgeving moeten ook chemicaliëngebruikers hun werkvoorraden e.d. volgens CLP etiketteren. Hoe bepaalt u de classificatie van uw mengsels? Wat moet er op het etiket komen bij levering of bij werkpleketikettering?

?
Voor mengselleveranciers en bedrijven met interne mengsels en procesbaden hebben we een zeer succesvolle 1-dagstraining ontwikkelt rondom de rekenregels voor gezondheid- & milieugevaren:
De training richt zich op iedereen met een rol in het indelen & etiketteren van mengsels of de controle ervan. Na de training is er ook een demonstratie van onze CLP rekentool (kan met korting worden besteld).

Download de brochure of schrijf u in. Deze training wordt ook regelmatig in het Engels gegeven.
Zie testimonials, onze referenties en kosten & werkwijze.
Gebruik bij vragen ons vragenformulier, bel. 030-6346202 of

Copyright © 2010 - 2021 Tenviro