Training Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) voor industriële bedrijven

De Nederlandse overheid brengt momenteel ZZS in kaart via informatieverzoeken aan de industrie. Sinds 2016 is nieuw ZZS beleid opgenomen in het Activiteitenbesluit. Dit is direct werkend voor vergunningplichtige bedrijven. Voor zowel bedrijven als de overheid zijn er echter nog veel vragen rondom ZZS:
Vanuit onze achtergrond binnen de REACH & CLP helpdesk, milieudiensten en de industrie hebben we een training ontwikkeld voor industriële bedrijven die ingaat op:
De training richt zich op onder andere milieucoördinatoren binnen industriële (vergunningplichtige) bedrijven.
Download de brochure, zie de trainingsdata en schrijf u in.
Zie onze referenties, testimonials of onze kosten & werkwijze.
Gebruik bij vragen het vragenformulier, bel. 030-6346202 of

Copyright © 2010 - 2022 Tenviro