Training Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) voor industriële bedrijven
Online ochtenden 20 & 21 mei 2021

De Nederlandse overheid brengt momenteel ZZS in kaart via informatieverzoeken aan de industrie. Sinds 2016 is nieuw ZZS beleid opgenomen in het Activiteitenbesluit. Dit is direct werkend voor vergunningplichtige bedrijven. Voor zowel bedrijven als de overheid zijn er echter nog veel vragen rondom ZZS:
Vanuit onze achtergrond binnen de REACH & CLP helpdesk, milieudiensten en de industrie hebben we een training ontwikkeld voor industriële bedrijven die ingaat op:
De training richt zich op onder andere milieucoördinatoren binnen industriële (zogenaamde type C) bedrijven. Tijdends de training kan onze ZZS & NeR tool worden getest.

Download de brochure of schrijf u in, zie onze referenties, testimonials of onze kosten & werkwijze.
Gebruik bij vragen het vragenformulier, bel. 030-6346202 of

Copyright © 2010 - 2021 Tenviro