Cursus NeR in het Activiteitenbesluit & industriële luchtemissies

Industriële luchtemissies zijn voor alle bedrijven vrijwel geheel geregeld in het Activiteitenbesluit. Dit voor zowel grenswaarden als de monitoringsverplichting. Voor bedrijven en bevoegde gezagen is er veel veranderd.
NeR
Als voormalig vergunningverlener & handhaver en luchtspecialist bij InfoMil hebben wij een cursus industriële luchtemissies ontwikkeld. De training geeft invulling aan Wabo kwaliteitscriteria en wordt meestal gesplits in 1 dag basis (type B bedrijven) en 1 dag verdieping (type C bedrijven). Centraal staat de opname van de NeR in het Activiteitenbesluit:
Download de brochure, zie onze referenties en/ of kosten & werkwijze. Voor verdere verdiepingstrainingen zie Verdiepingstraining ZZS en Verdiepingstraining REACH & CLP en Externe Veiligheid.

Interesse of boeken? gebruik dit formulier, bel 030-6346202 of
Via de OFGV wordt de training ook voor losse inschrijvingen gegeven, zie ODNL/ OFGV.

Copyright © 2010 - 2020 Tenviro